THERMOVÄGGAR LÄTTA FORDON

    

Mindre fordon blir vanligare och vanligare i yrkestrafiken och kraven på att transporterna skall hålla samma kvalité och klara samma åtaganden som de större fordonen är samma. I ett mindre fordon med en litet lastutrymme blir det snabbt höga temperaturhöjningar när man öppnar dörrarna då det lilla utrymmet snabbt värms upp av den varma luften. Aggregaten är också mindre vilket gör det nästan omöjligt att bibehålla rätt transporttemperatur vid några frekventa dörröppningar. Med en thermovägg kan man enkelt transportera kylda varor i en sektion och sedan ha icke temperaturkänsligt gods framför väggen vilket gör att kylan stannar i sektionen innanför den portabla isoleringsväggen. Vi konstruerar och tillverkar alla sorters thermoväggar för yrkesfordon och då fordonen skiljer sig åt i storlek och utformning så har special blivit vår standard. Vi kundanpassar och gör väggar i små serier och med korta leveranstider.

Unikt Skiljeväggsystem

Ett helt nyutvecklat serie skiljeväggar för att avdela temperaturzoner på lastbilar. Vid utveckling av de här väggarna har vi försökt få fram en vägg för säkra och enklare multitemptransporter som också har patentssökt fasthållningsanordning. Skiljeväggar för tempererade transporter skall enkelt kunna flyttas efter mängden gods på, täta för energibesparing och bästa temperaturkontroll över zonerna,  och den skall kunna rengöras snabbt och enkelt då tempererade leveranser används nästan uteslutande för livsmedelstransporter.

  

ErgoLoads samlade erfarenheter kring områdena säkra kyltransporter men också kunskapen hur man får personal att alltid göra på rätt sätt har legat till grund för vårt nya koncept ErgoCold – Det skall vara en säker och användbar produkt men om man vill ha ett tillfredsställande slutresultat och dessutom få nöjdare personal måste man göra det lätt att göra rätt. Inga godsskador, ergonomisk arbetsmiljö och effektiva arbetssätt talar för sig själv.

Mer info….

Fjärrtransporter och närdistribution med samma fordon enkelt – ErgoCold Hybrid

Helt ny vägg är utvecklad tillsammans med Bring. De hade kravet på en slitstark väg med bra isoleringsförmåga men med en stor enkelhet och snabbhet att hämta gods frekvent ifrån det kylda utrymmet vid internetvaruleveranser.

bring1bring2bring3bringlogga

Resultatet blev en nyutveckling av den gamla vikväggen där antalet vikningar minimerades och en funktion av en dörr integrerades. Vid längre transporter fixeras den med en stötta men när leveranserna startar kan stöttan enkelt ställas vid sidan och dörren enkelt öppnas och stängas.
Mer info….