Unikt Skiljeväggsystem

Ett helt nyutvecklat serie skiljeväggar för att avdela temperaturzoner på lastbilar. Vid utveckling av de här väggarna har vi försökt få fram en vägg för säkra och enklare multitemptransporter som också har patentssökt fasthållningsanordning. Skiljeväggar för tempererade transporter skall enkelt kunna flyttas efter mängden gods på, täta för energibesparing och bästa temperaturkontroll över zonerna,  och den skall kunna rengöras snabbt och enkelt då tempererade leveranser används nästan uteslutande för livsmedelstransporter.

  

ErgoLoads samlade erfarenheter kring områdena säkra kyltransporter men också kunskapen hur man får personal att alltid göra på rätt sätt har legat till grund för vårt nya koncept ErgoCold – Det skall vara en säker och användbar produkt men om man vill ha ett tillfredsställande slutresultat och dessutom få nöjdare personal måste man göra det lätt att göra rätt. Inga godsskador, ergonomisk arbetsmiljö och effektiva arbetssätt talar för sig själv.

Mer info….