Unikt Skiljeväggsystem

Ett helt nyutvecklat serie skiljeväggar för att avdela temperaturzoner på lastbilar. Vid utveckling av de här väggarna har vi försökt få fram en vägg för säkra och enklare multitemptransporter som också har patentssökt fasthållningsanordning. Skiljeväggar för tempererade transporter skall enkelt kunna flyttas efter mängden gods på, täta för energibesparing och bästa temperaturkontroll över zonerna,  och den skall kunna rengöras snabbt och enkelt då tempererade leveranser används nästan uteslutande för livsmedelstransporter.

  

ErgoLoads samlade erfarenheter kring områdena säkra kyltransporter men också kunskapen hur man får personal att alltid göra på rätt sätt har legat till grund för vårt nya koncept ErgoCold – Det skall vara en säker och användbar produkt men om man vill ha ett tillfredsställande slutresultat och dessutom få nöjdare personal måste man göra det lätt att göra rätt. Inga godsskador, ergonomisk arbetsmiljö och effektiva arbetssätt talar för sig själv.

Film ErgoCold+

Film ErgoCold med integrerat handtag

Vi har nu äntligen fått lansera våra nya ErgoCold väggar där vi har arbetat länge med utveckling för att få fram en så optimala väggar som möjligt och försökt täcka in alla problem runt att skydda gods, skapa bättre arbetsmiljö och lättare att göra rätt.

Täcker lätt alla kraven för den perfekta thermoväggen –

Tar minimal plats – Materialet endast 33 mm

Låg vikt för enkel hantering. Ca 20 kg per 2,80 m hög panel. 

Hygienisk – Tål rengöring med högtryckstvätt

Inga köldbryggor i väggen som kan skapa frostskador på intilliggande gods

Supertät för bibehållen luftcirkulation

Läs mer om produkterna på respektive produktsida Ergocold Thermovägg och ErgoCold Plus+

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *