Kyltransport Lastbil

VIKTIG INFORMATION VID TRANSPORT AV TEMPERATURKÄNSLIGT GODS 

Här är grundläggande kunskap kring användandet av skiljeväggar och produkter för enklare transporter av tempererat gods. Utöver att använda ett rätt klassat fordon med ett bra kylaggregat så är också övrig hantering en viktig komponent i en säker kyltransport. Vi har tagit fram ett eget utbildningsmaterial riktat till chaufförer och åkerier med kunskap, tips och råd för så enkel hantering som möjligt. Kontakta oss för mer information.

KYLBIL MED ENKELT AGGREGAT

Ett fordon med endast ett aggregat används för att hålla rätt temperatur under transport. Det skall alltid vara utrustad med ett PVC-draperi längs bak för att förhindra att varm luft strömmar in när dörrarna öppnas. Ett aggregat har bara kapacitet för att förkyla luften innan transport och att bibehålla rätt lufttemperatur. En grundförutsättning är att godset har rätt temperatur när det kommer på flaket för att kunna bibehålla denna. En skiljevägg för singeltemp är mycket snabbt insparad då det blir en stor bränslekostnad att kyla ner ett helt lastbilsflak. Som regel sparar man in detta första året. Kontakta gärna oss för räkneexempel för just eran körning och vilken vägg som snabbast ger bäst ekonomi och passar er godshantering.

KYLBIL MED DUBBLA AGGREGAT – MULTITEMP

Det är enormt viktigt att man ser till vilket fordon man har och vilka aggregat det är utrustat med. De flesta fordon och trailers idag kör med dubbla aggregat (multitemp. Illustration ifrån ThermoKing) och anledningen är oftast att man kör både kylt och fryst gods tillsammans. Det kylda godset kan vara mycket känsligt om det blir ett stort köldgenomsläpp och blir därmed förstört och blir inte längre tjänligt. I de här applikationerna måste man säkerställa minst 10 cm utrymme mellan skiljsvägg och godset eller välja  en kylvägg som klarar den här höga isoleringsförmågan (mer info om köldbryggor nedan). Man bör också tänka på rengöringen av väggen då man ofta använder skiljeväggar vid livsmedelstransporter. Det nya glasfiberförstärkta laminatet på ErgoCold och ErgoCold Plus+ är 50% starkare än vanligt laminat vilket gör att det inte finns någon risk för att vatten kan komma in i väggen om man spolar med högtryckstvätt. Mjuka väggar rengörs bäst med svamp då det finns risk att det kan finnas hål i väggen och då sprutas vatten in i väggen och det blir blött och fuktigt.

LUFTCIRKULATION OCH KÖLDBRYGGOR VID MULTITEMP

Här kommer ett antal urklipp ifrån Thermoking för att ge förståelse för hur temperaturen bevaras i ett fordon. Det här är fakta utifrån hur aggregatet fungerar på fordonet och inte någonting fabricerat av oss själva. Vi har däremot lagt till en illustration för att tydliggöra hur frostskador uppstår under godsleveranserna.

Illustration på hur det kan se ut på ett fordon.

Observera här hur nära ett kylt gods kan komma skiljeväggen och om det är mindre än 10 cm strömmar så mycket kyla genom de vanliga skiljeväggarna att frostskador uppstår. Skiljeväggar har ofta delar som inte är isolerade eller invändiga beslag som leder den mycket kalla kylan ifrån den frysta delen till den kylda delen. ErgoCold är en hård vägg i sandwichkonstruktion men med integrerad låsning men låsbeslaget går upp ifrån handtaget vilket minskar risken för köldbrygga mot godset. Om man vill ha en vägg helt utan köldbryggor har vi utvecklat ErgoCold Plus+ . Se mer info på produktsidorna.  I dagsläget har vi två väggar som uppfyller detta och det är SoftWall och vår nyutvecklade ErgoCold Plus+. Läs mer genom att klicka på länkarna. ErgoCold har utvecklats för att uppnå en vägg utan köldbryggor men som har en hård yta för enkel rengöring och bättre hygien och är samtidigt tunnare. En hård vägg upplevs också som enklare att hantera då den är mycket tunnare och med en låg vikt. SoftWall är en sk. mjukvägg och är tjockare.

 

KYLTRANSPORT MED DISTRIBUTIONSBIL

 

 

I arbetet med distributionsbil så är det ofta många fler öppningar än när man kör fjärrtransporter. Det är en enormt stor skillnad att öppna dörrarna 3 gånger per dag eller 30 gånger per dag. Om dörrarna öppnas många gånger per dag så klarar inte enbart ett draperi av att isolera så mycket så att det förblir rätt lufttemperatur i skåpet vilket det måste vara under hela transporten. Vi rekommenderar därför en skjutvägg som har en isolerande förmåga och är enormt snabb och enkel att öppna och stänga. Den är dessutom flyttbar medans ett draperi är fast monterat vid bakdörrarna. Man kan alltså ställa skjutväggen nära godset och då behöver inte aggregatet kyla ner hela ytan. Klicka på länken för att läsa mer om ErgoCold Distributionsvägg. I de fall där man kör fjärrtrafik i kombination med distribution har vi utvecklat en ny vägg ihop med Bring. Det är en isolerad vägg och som har en dörrsektion som är helt låst under transport och när man distribuerar så frigörs dörren för enkel och snabb öppning och stängning. Se mer på ErgoCold Fjärr och Distributionsvägg. 

 

 

Comments are closed.