Kunskap lagefterlevnad

Utmaningar i tempererat gods.

Föreningen Fryst och Kyld Mat och dess medlemsföre­tag låtit utarbeta och anta nedanstå­ende branschrikt­linjer för hantering, lagring och transport av fryst och kyld mat. Föreningen Fryst och Kyld Mat har medlemmar från hela värdekedjan, såsom producenter, leverantörer och transpor­törer samt grossister i butiks- och restau­rangverksamhet. Branschriktlinjerna baserar sig på tolk­ning av lagstiftningen såväl som de sam­lade erfarenheter som branschen har av hur lagstiftningens mål skall uppnås. Läs mer på deras hemsida http://www.frystochkyldmat.se/ .

Sammanfattning av Grundprinciperna för transport av tempererat gods

Alla produkter som tillverkas/produceras/packas hos en tillverkare måste på något sätt också transporteras ut till en konsument av varan. Det är alltid tillverkaren som har ett ansvar att produkten är märkt tydligt med vilken temperatur varan skall hålla och att grundtemperaturen är rätt när den lämnar tillverkaren. Däremot går sedan ansvaret över till transportören. Det är alltså transportören som är ansvarig för att produkten bibehåller rätt temperatur enligt tillverkarens anvisningar och ofta är det livsmedel som skall hålla rätt temperatur och det är styrs också av krav ifrån livsmedelsverket. När det blir fel temperatur så blir produkterna förstörda och bakterietillväxten i varan blir så stor så att det blir matförgiftning. Därför måste varan transporteras i rätt temperatur och därför finns också krav på transportören kring att övervaka och mäta temperaturen.

Det man rent praktiskt skall tänka på när man tolkar dessa regler är också att t ex ju mindre förpackningsen­heterna är desto snabbare sker pro­dukttemperaturändringen. Förpack­ningsenhetens placering på lastpallen har också stor betydelse för hur snabbt produkttemperaturen ökar eller minskar.

Om man mäter temperaturen diagonal över en pall med en mätare nere i hörnet, en i mitten och en i övre hörnet får man tre olika värden. Det värde som är mest opåverkat är ganska logiskt den mätare i mitten då gods i mitten är omgivet av samma temperatur. Det är det yttre godset som påverkas först då det är i kontakt med en annan omgivningstemperatur. Grundprinciperna kring värme och kyla är också att kyla faller neråt och värme stiger. Detta blir ju också logiskt då den givare som är högst upp i hörnet är där yttertemperaturen har påverkat mest. Det är också ovanifrån som temperaturomgivningen påverkar och är alltid det mest utsatta området. Anledningen för att vi beskriver just det här så i detalj är för att man har krav att kunna dokumentera just temperaturerna under transport.

Vid transport av pallar eller rullburar med olika produkter med olika temperaturkrav så kan det bli svårt att upprätthålla rätt temperatur på en hel lastbil men kravet kvarstår att detta måste göras. Dessa är kraven som transportören har men sedan så måste det kunna utföras i praktiken och dessutom på ett så effektivt och enkelt sätt som möjligt. Det försvåras också av att olika typer av gods har olika temperaturer. Det är inte helt enkelt att t ex ha varma vegetabilier när kylaggregatet är inställt på +3 grader. Vi råder därför alltid att tänka på planeringen vid placering av pallarna men det går också utmärkt att kombinera med en thermohuv för att kunna samlasta gods med olika temperaturer. Om man önskar så går de att utrusta med temperaturgivare inklusive logger för att säkerställa att det blir rätt temperatur på godset under transporten.

Vi har lång praktisk erfarenhet av kylda och frysta transporter ihop med olika transportföretag. Vi har naturligtvis produkterna för¨säkra kyltransporter men ofta är det kunskap som behövs för att det skall bli rätt. Vi har försökt få med den mesta informationen här på sidan men att få med allt var en omöjlighet och ofta vid utbildningar så behövs det ett bra utbildningsmaterial och också att det är pedagogiskt så att mottagaren av informationen kan ta till sig så mycket som möjligt.

Bilar och Trailer med kylaggregat

När man bara kör t ex fryst mat enbart eller också enbart kyld mat men skall kombinera det med andra produkter så är den en ganska snabbt lönsam affär att sätta dit en mellanvägg så man slipper kyla ner hela utrymmet. Mellanväggar för detta syftet har funnits på marknaden en ganska lång tid och ett självklart val för de som kör kyl och frysbilar. Här är alternativen flera men behovet att både ha en bra vägg som inte leder kyla men också i kombination med att man snabbt och enkelt skall kunna få tillgång till det kylda utrymmet. Det finns ett antal olika väggar att välja på och alla fyller också sin funktion men man bör också tänka på hur ofta man skall använda väggen, hur ofta man skall få tillgång till det kylda utrymmet, hygien dvs om den skall kunna rengöras och hur ofta. Handlar det om att köra tempererat gods vid enstaka tillfällen skall man också enkelt kunna ta undan den. En skiljevägg i thermomaterial tjänar man in redan under det första året även om man köra relativt lite då det sparar enormt med bränsle till kylaggregatet. Hur stor besparingen blir går vi igenom i vårt utbildningsmaterial.

Det är en utmaning när man kör med två olika temperaturer som har stor skillnad. På något sätt så måste dessa skiljas ifrån varandra men enormt viktigt är 2 principer. 1 – Det skall finnas möjlighet för luft att strömma under pallarna. 2 – Pallarna får inte ställas direkt mot mellanväggen utan det måste finnas en luftspalt där i mellan t ex att man ställer en tom pall mot väggen eller helt enkelt lastsäkrar pallen så att den inte står direkt mot kylväggen. Om man kör frostkänsligt gods och är osäker på om pallarna kan komma för nära väggen är det bäst att välja en vägg med så hel isolering som möjligt och inga köldbryggor exempelvis låsbeslag som leder kyla väldigt bra.

När man kör distributionsbil så är det ofta täta stopp mellan avlastningarna och då är det egentligen både ett draperi och i kombination med en Thermovägg som behövs för att bibehålla rätt temperatur i skåpet. Ett draperi är för att undvika att varm luft strömmar in över produkterna men om man har många stopp en varm sommardag är en isolerande vägg ett måste. Det finns inget aggregat som klarar av att hålla kylan om man öppnar dörrarna flera gånger i timman. Skjutväggen ger en supersnabb öppning och stängning och har egentligen varit det enda alternativet tidigare för att öppna och stänga riktigt snabbt till det kylda utrymmet. Nackdelen har varit att den har bara funnits i maxhöjd 2,50 och om man kört distribution med en större bil har det egentligen inte funnits något alternativ. Nu finns också en fjärr och distributionsvägg som passar större fordon. I takt med att internetköpen ifrån matvaruleverantörerna blir fler och fler så ökar ju också de mindre distributionsbilarna.

Mätning och kontroll

Alla bilar skall vara utrustade med temperaturgivare vilket de alltid är. Dessa mäter lufttemperaturen i lastbilen på ett antal olika punkter. Vi rekommenderar att man använder logger i kombination när man har gods med en annan temperatur än den inställda temperaturen på luftaggregatet. Då säkerställer man att godset har haft rätt temperatur och kan visa det enkelt för mottagaren. Dock är det skillnad hur man mäter. Vid fryst gods räcker det med att sätta givaren mellan ytterkartongerna i hörnet på pallen medans på kylt gods måste man sätta givaren mellan förpackningarna i kartongen på pallen. Det är när man ser att det har varit en avvikande temperatur som man går vidare till steg 3 och får göra en förstörande provning vilket innebär att man bryter förpackningen och mäter direkt på produkten. Dessa stegs beskrivs på hemsidan http://www.frystochkyldmat.se/  och med information ifrån Föreningen Fryst och Kyld Mat. Det är också ett lagkrav att kunna följa produktens hantering och temperatur bakåt i tiden och i kedjan och det är därför man behöver en temperaturläsare med logger. Den skall vara godkänd och kalibrerad. Våran temperaturlogger är egentligen framtagen för att användas under en 12 månaders period vilket innebär att man helt enkelt köper en ny när det är dags för kalibrering. Det sparar tid och pengar istället för att skicka till kalibrering samtidigt som man slipper tanka av informationen ifrån temperaturgivaren. Man tar helt enkelt och sparar temperaturmätaren och har den tillgänglig om det finns behov av kontroll. Mätaren har har inbyggd USB-port och plug&play programvara så man behöver vare sig någon extra läsare eller programvara för att få tillgång till pdf-rapporten som genereras automatiskt. Om det visar sig på temperaturmätaren att det finns behov av egenkontroll av produkten måste det utföras vilket då också måste dokumenteras för att kunna returnera godset. Då gör man ut utförligare mätning vilket också innebär att man bryter förpackningarna och mäter i själva produktinnehållet.

Om ni vill ha mer information, tabeller över vilka temperaturer som gäller för olika livsmedel, utbildningar för transport av tempererat gods etc är det bara att skicka ett mail till info@ergoload.eu eller ringa 0512-34 000 så hjälper vi gärna till.

 

 

 

 

Comments are closed.