Kunskap ThermoBox X-treme

 

thermobagnyfrigolitbox

THERMOBOX X-TREME

Ibland skall varor transporteras i fordon som inte är utrustade med kylaggregat eller inte heller har möjlighet till el och uppvärmning. Dessutom så är det också vissa transporter som sker utan fordon då man t ex vid t ex lokalt distribuerar mat, bär den under långa sträckor, den står framme under en längre tid etc..

thermobagny        tvarsnittthermoladaovandel

Vi har utvecklat en kombination av olika produkter och lösningar för att uppnå den högsta nivå som är möjligt kring tempererat gods. Vi kombinerar ett thermomaterial testat på Sveriges provningsanstalt (för kontroll av det isoleringsvärdet) adderar en thermobox som bidrar med ytterligare isolering och för att säkerställa de lagkrav som finns för temperaturmätning OCH loggning under transport har vi i alla våra system en mätare som också loggar transporten. Denna har start och stoppknapp och vi märker den med datum så att när det är dags för omkalibrering byter man helt enkelt ut den. Den är liten och finns i en ficka på yttersidan medans den medföljande mätaren placeras högst upp i lådan för att säkerställa rätt temperatur. Kyla faller neråt och värme stiger så det första godset som blir uppvärmt är det översta lagret och därför placeras mätaren där. Det är också möjligt att mäta godstemperaturen samtidigt och en templog idag en så låg kostnad. Temperaturloggen sparas efter ett år som dokumentation om man får kontroll ifrån livsmedelsverket. Om man önskar att se temperaturloggen stoppas mätaren enkelt in i datorns USB-port och då allting är plug and play så graferna kommer upp direkt i datorn utan ytterligare programvara.

Kunskap transport av kylt gods. 

De grundläggande principerna är att kyla faller nedåt medans värme stiger uppåt. Såväl kyla som värme leds av olika material. Metall är ett t ex material som leder såväl kyla som värme extremt bra. Om man kyler ner ena ändan på ett rör så blir det snabbt kallt även i andra och vice versa med värme. Därför är det viktigt att inte lägga frysklampar som har en starttemperatur på -18 grader direkt på kylt gods för att då uppstår det lätt frysskador direkt på det transporterade innehållet. Samma sak gäller när man har skiljeväggar att om de har metall är det extremt viktigt att inte ha gods nära dessa delar. Däremot så isolerar luft på ett bra sätt och luft är också en bra temperaturutjämnare. Om man har ett element i mitten på ett rum så blir det en ganska jämn temperatur i rummet tack vare luftens förmåga att långsamt leda kyla och värme. Om man däremot adderar en luftström och ökar cirkulationen av luft så går det snabbare med nedkylning respektive uppvärmning och därför blir ju luftvärmepumpar så enormt mkt effektivare än bara ett element. Alla kylaggregat i lastbilar arbetar enligt samma princip med kyld luft som blåses in och därför är det viktigt med god luftcirkulation. Om inte luften kan cirkulera blir effekten samma som att stänga dörren till ett rum vilket innebär att temperaturen där inne inte blir liknande som det utrymmet som aggregatet sitter i.  I kylboxar finns inga fläktar och vill man ha en jämn temperatur i luften i boxen och inte riskera att den frysta kylklampen är direkt mot det kylda godset använder man sig av mellanlägg. Då får man mer effekten som i ett kylskåp där det är jämnkallt förutom just mot kylelementet som ligger längst bak i kylskåpet där det blir något kallare. Dock är det svårt att ge frysskador om man inte lägger mat direkt mot kylelementet som är i kylskåpet. Vi har alltid ett mellanlägg i PPS material som är hållbart och genom att det isolerar så behålls kylförmågan i kylelementet en längre tid men och samtidigt är det ingen risk att godset kommer blir förstört. Vi rekommenderar alltid att man inte packar helt fullt vid kylt gods utan lämnar en liten luftspalt kvar. Luften sprider ut kylan jämnt i områdena kring produkterna och kylan fördelas jämnt. En enkel princip kan vara 80% fyllnadsgrad så är luftens temperatur  är kyld hela tiden. Nästan allt kylt gods klarar av temperaturer ner till 5 grader men de får inte gå över 8 grader och efter 8 grader så börjar bakterierna växa. Vår temperaturplatta skall frysas ner till – 21grader och när den kommer i kontakt med med en överstigande temperatur börjar en smälteffekt men med den speciella saltlösning, som är i, så bevaras kristallerna vilka man kan kalla dem temperaturpunkter hela tiden vid -21 grader. Den vätska som bildas kring när det smälter leder kyla väldigt bra medans luft leder kylan ganska dåligt vilket ger effekten att kylklampen hela tiden har temperaturen -21 grader. Genom en kylplatta på – 21 grader får man ca kontrollerad lufttemperatur vid 80-90 % fyllighet i lådan. Därför har vi många olika låder med olika mått att välja på och gör thermoväskan anpassad efter den storleken. Storleken på thermoväskan beror sedan också på om det är fryst eller kylt gods, och mängden köldmedia som behövs i. Beroende på vilken mängd gods man har så väljer man vilken låda. Ganska enkelt 🙂 …..  Självklart hjälper vi till med mer rådgivning så tveka inte att kontakta oss. Skicka ett mail till info@ergoload.eu eller ring 0512-34 000 för mer information.

kylklamp

En grundförutsättning är att man har en ganska så rejäl isolering runt godset så att inte värme går in snabbare genom isoleringsmaterialet än vad som kylan faller ner. Därav anledningen till dubbla thermoskydd. Man hade kunnat enbart ha en frigolit/PPS material men isoleringsförmågan är totalt sämre då det materialet saknar den reflekterande ytan som thermoväskan har samt att i thermoväskan är det ett högvärdigt isoleringsmaterial i kombination med att det binder en mängd med luft som återigen inte leder kyla bra utan fungerar perfekt som ett mellanliggande isolerande material.

 

Kunskap vid Frysta produkter i Thermobox / Kylbox / Frysbox

thermobagny                      frysbox

Här är det lite annorlunda då fryst mat inte är riktigt lika känsligt för temperatursvängningar som vissa kylda livsmedel. Dessutom tillåts en tillfällig temperaturnedgång från – 18 grader till – 15 grader. Men detta gäller bara under kortare perioder. Här rekommenderar vi kunderna att försöka frysa godset till någon grad lägre då man får ytterligare en temperaturreserv. Om man då har en temperaturstart på -20 grader så kan det mesta godset under en begränsad period gå ner ett par grader utan att man bryter mot livsmedelsverkets krav. Dock måste man såklart kunna även här mäta och kontrollera godsets temperatur och även transporttemperatur. I de här fallen av transport av fryst gods så gäller principen – SÅ hög fyllnadsgrad som möjligt och så bra isolering som möjligt! Det är ganska enkelt egentligen då en liten iskub smälter mycket snabbare än ett stort isblock. Även här så fyller de olika storlekarna på boxar sin funktion. Alla boxar som packas skall ha så hög fyllningsgrad som möjligt. En skillnad mot kylt gods då då där behövs frysklampar för att skapa kyld luft kring godset.

Här är den isolerande förmågan i transportemballaget av enormt stor betydelse då den andra faktorn är hur stor isolering man har. Man kan givetvis addera en extra frysklamp men det bästa är att man fyller hela väskan med vanliga billiga frysklampar. Här finns inte behovet av att skapa en omgärdande lufttemperatur på samma sätt och godset tar absolut ingen skada om du lägger fryst mot fryst. Det är bara att fylla på tills väskan är helt full. Däremot så kan man ju av viktmässiga skäl välja någon av våra mindre modeller.

Även här finns det krav på kontroll av transporttemperatur och kontroll av gods. Läs mer på Lagar och regelverk

Kontroll av lufttemperatur och även godstemperatur. 

tempmatetempsensor

Under livsmedelstransporter måste man kontrollera lufttemperatur och även temperaturen på godset. Här finns det inga tydliga regler just när man transporterar utan kylaggregat men med vår Templogglösning utrustar man med en eller två styck temperaturmätare. Den ena för att mäta lufttemperaturen och den andra för att mäta godstemperaturen. Man skall mäta t ex en pall med gods på den mest utsatta ytan i ena hörnet och då är det lämpligt att placera en av mätarna mellan produkterna i ena hörnet. Då säkerställer man att man mäter, kontrollerar men också att man dokumenterar datan då vår temperaturläsare har inbyggd logger. Alla mätare skall kalibreras varje år men vi datummärker våra mätare så att man helt enkelt byter ut mätaren vid varje 12.månaders intervall. Kostnaden för detta är lägre än att kalibrera mätaren och man får då också enkelt en lagring av temperaturloggningen.

Vi hjälper till med hela lösningen och vi levererar alltid en komplett lösning som är helt driftklar med mycket enkel igångsättning. Kontakta oss på info@ergoload.eu eller 0512-34 000

 

 

 

Comments are closed.